Finding Office Space in Bangkok

ขายตึกสำนักงาน บนถนนพระราม 9

"ไม่ใกล้รถไฟฟ้า" ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

Office Space for Sale

ขายตึกสำนักงานใจกลางเมือง บนถนนพระราม 9 ใกล้ทางด่วนพระราม 9 ไม่ไกลจากรถไฟฟ้า MRT สถานีพระราม 9 มีรายละเอียดดังนี้

          ทำเล = ถนนพระราม 9
          ขนาดที่ดิน
=55 ตรว
          พื้นที่สำนักงาน
= 1,141 ตรม สูง 9 ชั้น ชั้นละ 82 - 151 ตรม
          ที่จอดรถ = ประมาณ 3 คัน พร้อมลิฟท์ 1 ตัว
          ขาย= 45 ล้านบาท

 

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจซื้อ
ติดต่อ: จิรายุส
โทรศัพท์:
081-6824898
Email: jirayus_b@yahoo.com


"ขายตึกสำนักงาน พระราม 9"

"ขายตึกสำนักงาน พระราม 9"

"ขายตึกสำนักงาน พระราม 9"

"ขายตึกสำนักงาน พระราม 9"

"ขายตึกสำนักงาน พระราม 9"

"ขายตึกสำนักงาน พระราม 9"

"ขายตึกสำนักงาน พระราม 9"

"ขายตึกสำนักงาน พระราม 9"

"ขายตึกสำนักงาน พระราม 9"

"ขายตึกสำนักงาน พระราม 9"

"ขายตึกสำนักงาน พระราม 9"

"ขายตึกสำนักงาน พระราม 9"

"ขายตึกสำนักงาน พระราม 9"