Finding Office Space in Bangkok

"พื้นที่สำนักงานให้เช่าในเขตบางนา"
สำนักงานให้เช่า - บางนา

Office Bangkok.com > บางนา

รายชื่ออาคารสำนักงานทุกตึกบนทำเล บางนา

 :: Ample Tower  ::"อาคารแอมเพิล ทาวเวอร์"

ชื่ออาคาร
อาคารแอมเพิล ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนบางนา-ตราด
ความสูง
20 ชั้น
ปีที่สร้าง
2536
พื้นที่
44,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
500 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Chiller
เวลาทำการ
8.00 am. - 05.00 pm.
ค่าไฟ
5.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
ฟรี
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Bangna Complex Office Tower  ::"อาคารบางนา คอมเพล็ก"

ชื่ออาคาร
อาคารบางนา คอมเพล็ก
ที่ตั้ง
ถนนบางนา-ตราด
ความสูง
7 ชั้น
ปีที่สร้าง
2537
พื้นที่
1,210 ตารางเมตร
ค่าเช่า
1 - 2 แสนบาท/เดือน
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
ตามอัตราของการไฟฟ้า
ค่าน้ำ
14.50 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Bangna Thani Tower  ::"อาคารบางนาธานี"

ชื่ออาคาร
อาคารบางนาธานี
ที่ตั้ง
ถนนบางนา-ตราด
ความสูง
19 ชั้น
ปีที่สร้าง
2535
พื้นที่
12,751 ตารางเมตร
ค่าเช่า
300 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Central Air
เวลาทำการ
8.00 am - 5.30 pm
ค่าไฟ
6.00  บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
ฟรี
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Bangna Tower   ::"อาคารบางนา ทาวเวอร์ "

ชื่ออาคาร
อาคารบางนา ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนบางนา-ตราด
ความสูง
19 ชั้น
ปีที่สร้าง
2534
พื้นที่
19,700 ตารางเมตร
ค่าเช่า
450-480 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
5.50 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00  บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Central City Tower   ::"อาคารเซ็นทรัลซิตี้ บางนา "

ชื่ออาคาร
อาคารเซ็นทรัลซิตี้ บางนา
ที่ตั้ง
ถนนบางนา-ตราด
ความสูง
37 ชั้น
ปีที่สร้าง
2537
พื้นที่
43,200 ตารางเมตร
ค่าเช่า
450 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Water Cooled Package
เวลาทำการ
7.00 a.m. - 6.00 p.m.
ค่าไฟ
ตามอัตราของการไฟฟ้า
ค่าน้ำ
16.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Inter Link Tower   ::ชื่ออาคาร
อาคารอินเตอร์ ลิงค์ ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนบางนา-ตราด
ความสูง
40 ชั้น
ปีที่สร้าง
2533
พื้นที่
48,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
520 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Cooling Tower
เวลาทำการ
8.00 a.m. - 6.00 p.m.
ค่าไฟ
6.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00  บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Kulab Building ::"อาคารกุหลาบ"

ชื่ออาคาร
อาคารกุหลาบ
ที่ตั้ง
ถนนบางนา-ตราด
ความสูง
14 ชั้น
ปีที่สร้าง
NA
พื้นที่
NA
ค่าเช่า
350 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Water Cooled Package
เวลาทำการ
8.00 a.m. - 6.00 p.m.
ค่าไฟ
ฟรี
ค่าน้ำ
ฟรี
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: MD Tower  ::"อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์"

ชื่ออาคาร
อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนบางนา-ตราด
ความสูง
22 ชั้น
ปีที่สร้าง
2537
พื้นที่
19,992 ตารางเมตร
ค่าเช่า
500 - 550 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Package Water Cool
เวลาทำการ
8.00 a.m. - 6.00 p.m.
ค่าไฟ
5.00  บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00  บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: MEC Tower   ::"อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์"

ชื่ออาคาร
อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนบางนา-ตราด
ความสูง
24 ชั้น
ปีที่สร้าง
NA
พื้นที่
17,280 ตารางเมตร
ค่าเช่า
420-550 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
6.50 บาท/ยูนิต + FT
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Pairoj Kitja Complex  ::"อาคารไพโรจน์กิจจา"

ชื่ออาคาร
อาคารไพโรจน์กิจจา
ที่ตั้ง
ถนนบางนา-ตราด
ความสูง
21 ชั้น
ปีที่สร้าง
2536
พื้นที่
20,890 ตารางเมตร
ค่าเช่า
350 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Water Cooled Package
เวลาทำการ
8.00 a.m. - 5.00 p.m.
ค่าไฟ
6.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
ฟรี
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Thodsaphol Land 3  ::"อาคารทศพลแลนด์ 3"

ชื่ออาคาร
อาคารทศพลแลนด์ 3
ที่ตั้ง
ถนนบางนา-ตราด
ความสูง
22 ชั้น
ปีที่สร้าง
2530
พื้นที่
20,834 ตารางเมตร
ค่าเช่า
300 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Water Cool
เวลาทำการ
6.30 a.m. - 7.00 p.m.
ค่าไฟ
ตามอัตราของการไฟฟ้า
ค่าน้ำ
14.50 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Viranuvat Building   ::"อาคารวิรานุวัตร"

ชื่ออาคาร
อาคารวิรานุวัตร
ที่ตั้ง
ถนนบางนา-ตราด
ความสูง
9 ชั้น
ปีที่สร้าง
2535
พื้นที่
3,960 ตารางเมตร
ค่าเช่า
350-370 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Central Air
เวลาทำการ
8.00 a.m. - 6.00 p.m.
ค่าไฟ
6.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
1,500 บาท/เดือน
ติดต่อ
จิรายุส
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม