Finding Office Space in Bangkok

อาคารจามจุรี สแควร์

"MRT"ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีสามย่าน

"อาคารจามจุรี  สแควร์"

พื้นที่สำนักงานให้เช่า - อาคารจามจุรี สแควร์

อาคารสำนักงานให้เช่า อยู่บนถนนพระราม 4 เป็นอาคารขนาดใหญ่ ภายในอาคารมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนานาชนิด ร้านค้าหลากหลายรายการ นอกจากนี้ยังใกล้่รถไฟฟ้า MRT สถานีสามย่านอีกด้วย โดยมีพื้นที่ให้เช่าทั้งหมดประมาณ 89,000 ตรม


ชื่ออาคาร
อาคารจามจุรี สแควร์
ระยะเวลาเช่า
3 ปี
ที่ตั้ง
ถนนพระราม 4
ความสูง
41 ชั้น
ปีที่สร้าง
2551
พื้นที่
89,029 ตารางเมตร
ค่าเช่า
825 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Central Chilled Water 
เวลาทำการ
8.00 am - 6.00 pm
ค่าไฟ
5.50  บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00  บาท/ยูนิต
ที่จอดรถ
2,500 บาท/เดือน
โทรศัพท์
8,000 บาท/สาย
ติดต่อ
จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่


แผนที่อาคารจามจุรี สแควร์


View Chamchuri Square in a larger map

 
แนะนำตึกอื่นๆ - ทำเลพระราม 4

 :: Abdulrahim Place 990 Rama IV ::ชื่ออาคาร
อาคารอับดุลราฮิม
ที่ตั้ง
ถนนพระราม 4
ความสูง
34 ชั้น
ปีที่สร้าง
2532
พื้นที่
48,049 ตารางเมตร
ค่าเช่า
770 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Chiller Cooled Package Unit
เวลาทำการ
8.00 a.m. - 6.00 p.m.
ค่าไฟ
6.00   บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00  บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส บงกชมาศ
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Boss Tower ::ชื่ออาคาร
อาคารบอส ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนพระราม 4
ความสูง
23 ชั้น
ปีที่สร้าง
2538
พื้นที่
6,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
300 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
7.00  บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
ฟรี
ติดต่อ
จิรายุส บงกชมาศ
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Chamchuri Square ::ชื่ออาคาร
อาคารจามจุรี สแควร์
ที่ตั้ง
ถนนพระราม 4
ความสูง
41 ชั้น
ปีที่สร้าง
2551
พื้นที่
89,029 ตารางเมตร
ค่าเช่า
825 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Central Chilled Water 
เวลาทำการ
8.00 am - 6.00 pm
ค่าไฟ
5.50  บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00  บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส บงกชมาศ
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Charn Issala Tower I ::ชื่ออาคาร
อาคารชาญอิสระ ทาวเวอร์ 1
ที่ตั้ง
ถนนพระราม 4
ความสูง
27 ชั้น
ปีที่สร้าง
2528
พื้นที่
8,400 ตารางเมตร
ค่าเช่า
600 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
5.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส บงกชมาศ
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Dusit Thani Building ::ชื่ออาคาร
อาคารดุสิต ธานี
ที่ตั้ง
ถนนพระราม 4
ความสูง
11 ชั้น
ปีที่สร้าง
2511
พื้นที่
12,900ตารางเมตร
ค่าเช่า
650-750 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Central Air
เวลาทำการ
6.00 a.m. - 6.00 p.m.
ค่าไฟ
5.00  บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
30.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส บงกชมาศ
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Green Tower ::ชื่ออาคาร
อาคารกรีน ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนพระราม 4
ความสูง
25 ชั้น
ปีที่สร้าง
2535
พื้นที่
15,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
380 บาท/ตรม
ระบบแอร์
Central Chiller
เวลาทำการ
7.30 a.m. - 6.00 p.m.
ค่าไฟ
ตามอัตราของการไฟฟ้า
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส บงกชมาศ
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Krits Building ::ชื่ออาคาร
อาคารกริต
ที่ตั้ง
ถนนพระราม 4
ความสูง
5 ชั้น
ปีที่สร้าง
NA
พื้นที่
3,500 ตารางเมตร
ค่าเช่า
400-550 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type and Set up by Lessee
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
ตามอัตราของการไฟฟ้า + 15%
ค่าน้ำ
20.00  บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส บงกชมาศ
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Lumpini Tower ::ชื่ออาคาร
อาคารลุมพินี ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนพระราม 4
ความสูง
38 ชั้น
ปีที่สร้าง
2535
พื้นที่
49,958 ตารางเมตร
ค่าเช่า
450 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Cooling Tower
เวลาทำการ
7.00 a.m. - 6.00 p.m.
ค่าไฟ
ตามอัตราของการไฟฟ้า
ค่าน้ำ
15.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส บงกชมาศ
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Maleenon Tower::ชื่ออาคาร
อาคารมาลีนนท์
ที่ตั้ง
ถนนพระราม 4
ความสูง
36 ชั้น
ปีที่สร้าง
2537
พื้นที่
19,200 ตารางเมตร
ค่าเช่า
500-650 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Cooling Tower
เวลาทำการ
8.00 a.m. - 6.00 p.m.
ค่าไฟ
4.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส บงกชมาศ
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Manorom Tower ::ชื่ออาคาร
อาคารมโนรมย์
ที่ตั้ง
ถนนพระราม 4
ความสูง
15 ชั้น
ปีที่สร้าง
2528
พื้นที่
15,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
300 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
ตามอัตราของการไฟฟ้า
ค่าน้ำ
16.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส บงกชมาศ
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: M.K. Real Estate Development ::ชื่ออาคาร
อาคารมั่นคงการเคหะ
ที่ตั้ง
ถนนบรรทัดทอง
ความสูง
10 ชั้น
ปีที่สร้าง
NA
พื้นที่
12,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
320-350 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Central Air
เวลาทำการ
8.15 a.m. - 5.15 p.m.
ค่าไฟ
6.50  บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
ฟรี
ติดต่อ
จิรายุส บงกชมาศ
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Ramaland Building ::ชื่ออาคาร
อาคารรามาแลนด์
ที่ตั้ง
ถนนพระราม 4
ความสูง
34 ชั้น
ปีที่สร้าง
2537
พื้นที่
17,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
900-950 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Chilled water
เวลาทำการ
8.00 a.m. - 6.00 p.m.
ค่าไฟ
ตามอัตราของการไฟฟ้า
ค่าน้ำ
ตามอัตราของการประปา
ติดต่อ
จิรายุส บงกชมาศ
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Sirinrat Tower  ::ชื่ออาคาร
อาคารสิรินรัตน์
ที่ตั้ง
ถนนพระราม 4
ความสูง
26 ชั้น
ปีที่สร้าง
2536
พื้นที่
25,552 ตารางเมตร
ค่าเช่า
300-350 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
ตามอัตราของการไฟฟ้า
ค่าน้ำ
18.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส บงกชมาศ
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: SSP Tower II ::ชื่ออาคาร
อาคารเอช เอช พี ทาวเวอร์ 2
ที่ตั้ง
ถนน ณ ระนอง
ความสูง
28 ชั้น
ปีที่สร้าง
2538
พื้นที่
17,714 ตารางเมตร
ค่าเช่า
200-350 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
ตามอัตราของการไฟฟ้า
ค่าน้ำ
15.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส บงกชมาศ
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Thai Building ::ชื่ออาคาร
ตึกไทย
ที่ตั้ง
ถนนพระราม 4
ความสูง
6 ชั้น
ปีที่สร้าง
NA
พื้นที่
6,510 ตารางเมตร
ค่าเช่า
160-250 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
6.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
18.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส บงกชมาศ
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Tung Hua Pug Building ::ชื่ออาคาร
อาคารตั้งฮั่วปัก
ที่ตั้ง
ถนนพระราม 4
ความสูง
12 ชั้น
ปีที่สร้าง
NA
พื้นที่
NA
ค่าเช่า
330 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
6.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
ฟรี
ติดต่อ
จิรายุส บงกชมาศ
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: U-Chu Liang Building ::ชื่ออาคาร
อาคารอื้อจื่อเหลียง
ที่ตั้ง
ถนนพระราม 4
ความสูง
41 ชั้น
ปีที่สร้าง
2542
พื้นที่
57,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
800 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Chiller water cooling
เวลาทำการ
7.45 a.m. - 5.45 p.m.
ค่าไฟ
5.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
17.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส บงกชมาศ
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 :: Vibulthani Towers ::ชื่ออาคาร
อาคารวิบูลย์ธานี
ที่ตั้ง
ถนนพระราม 4
ความสูง
36 ชั้น
ปีที่สร้าง
2537
พื้นที่
19,200 ตารางเมตร
ค่าเช่า
600 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Cooling Tower
เวลาทำการ
8.00 a.m. - 6.00 p.m.
ค่าไฟ
ตามอัตราของการไฟฟ้า
ค่าน้ำ
ฟรี
ติดต่อ
จิรายุส บงกชมาศ
โทรศัพท์
081 - 6824898
อีเมล์
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม