Office Bangkok.com > กิจการร่วมค้า (Joint Venture)

กิจการร่วมค้า (Joint Venture) ธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัด

เราเป็นตัวกลางในการจับคู่ธุรกิจ ซึ่งเรามีเครือข่ายของนักลงทุนและธุรกิจต่าง ๆ กระจายอยู่ทั่วโลกเพื่อช่วยธุรกิจของท่านให้ไปสู่จุดหมายที่ท่านต้องการได้ เราสามารถจัดสรรเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจ หรือหานักลงทุนมาเข้าซื้อกิจการ หรือแม้แต่การเปลี่ยนหุ้นให้เป็นทุน เพื่อให้ท่านมีเงินสำหรับดำเนินธุรกิจต่อไป เราสามารถผสมผสานสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของท่าน เพื่อให้ท่านประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้


ธุรกิจในปัจจุบันเป็นแบบไร้พรมแดน ไม่มีข้อจำกัดทางด้านภูมิศาสตร์ เราสามารถช่วยท่านด้วยการนำมุมมองของการทำธุรกิจระดับโลกมาปรับใช้ให้เหมาะกับธุรกิจท้องถิ่น เรามีผู้เชี่ยวชาญในทุก ๆ แขนง เพื่อช่วยขจัดขีดจำกัดทางธุรกิจและให้ธุรกิจของท่านทะยานสู่ตลาดโลกที่ไร้พรมแดนได้

เราเข้าใจท่านเป็นอย่างดี เมื่อท่านได้เริ่มต้นธุรกิจขึ้น แน่นอนท่านย่อมต้องการให้ธุรกิจนั้นยั่งยืนและส่งต่อธุรกิจของท่านไปยังผู้สืบทอดในรุ่นต่อ ๆ ไป เราสามารถธุรกิจในปัจจุบันเป็นแบบไร้พรมแดน ไม่มีข้อจำกัดทางด้านภูมิศาสตร์ เราสามารถช่วยท่านด้วยการนำมุมมองของการทำธุรกิจระดับโลกมาปรับใช้ให้เหมาะกับธุรกิจท้องถิ่น เรามีผู้เชี่ยวชาญในทุก ๆ แขนง เพื่อช่วยขจัดขีดจำกัดทางธุรกิจและให้ธุรกิจของท่านทะยานสู่ตลาดโลกที่ไร้พรมแดนได้

 

ธุรกิจเป้าหมายที่เหมาะกับการร่วมลงทุน (Joint Venture)

1. Start Up

โลกที่ไร้พรหมแดน ความรู้ที่ไร้ขีดจำกัด ย่อมทำให้เกิดธุรกิจแปลก ๆ ใหม่ ๆ มากมาย หากท่านเป็น Start Up มีไอเดียในการทำธุรกิจที่ดีแต่ขาดเงินลงทุน เราได้ให้โอกาสท่านที่จะเริ่มต้นธุรกิจ หากไอเดียของท่านเป็นไอเดียที่ดีจริง ๆ และสามารถทำกำไรได้

2. ธุรกิจที่กำลังโต

เราต่างจากสถาบันการเงินตรงที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินต่าง ๆ มองที่ความเสี่ยง ดังนั้นในการกู้เงินต้องมีหลักประกัน ต้องมีเครดิตที่ดี และไม่สามารถได้เงินเกินกว่าหลักประกันที่เรามี ในขณะที่เราไม่ได้มองที่ความเสี่ยงเหมือนกับธนาคาร แต่เราดูที่โอกาสในการทำธุรกิจ ถ้าหากธุรกิจของท่านเป็นธุรกิจที่มีโอกาส และหากตรงตามเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้ เราก็สามารถช่วยท่านในการหาผู้ร่วมลงทุนได้

3. ธุรกิจที่ขาดเทคโนโลยี

เรามีนักธุรกิจมืออาชีพในทุก ๆ สาขา กระจายอยู่ทั่วโลก หากท่านต้องการนวัตกรรมใหม่ ๆ ต้องการให้มืออาชีพช่วยบริหารธุรกิจของท่าน เรามีคำตอบ

เงื่อนไขการร่วมลงทุน (Joint Venture)

1. ขนาดเงินทุนที่ต้องการ

ขนาดเงินทุนต้องอยู่ระหว่าง 200 ล้านบาท – 5,000 ล้านบาท แต่สามารถร่วมลงทุนมากกว่า 5,000 ล้านบาทได้ เช่น ถ้าต้องการ 10,000 ล้านบาท ก็ทำการขอร่วมลงทุน 5,000 ล้านบาท ทั้งหมด 2 Ticket เป็นต้น

2. ต้องมี IRR 18% ขึ้นไป

นักลงทุนของเราต้องการธุรกิจที่มีอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) ตั้งแต่ 18% ต่อปี ขึ้นไป แม้ว่าขณะนี้กิจการของท่านมีผลตอบแทนยังไม่ถึงก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะเรามองที่โอกาส ท่านต้องมีแผนธุรกิจในอีก 5 ปี ข้างหน้า ว่าท่านต้องการให้ธุรกิจของท่านเองเป็นอย่างไร ถ้าหากท่านไม่มีข้อจำกัดด้านเงินทุนและเทคโนโลยี ท่านจะวางแผนอนาคตธุรกิจของท่านในทิศทางไหน เรื่องอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) 18% ต่อปี ถือว่าไม่ใช่เรื่องยาก เพราะหลาย ๆ ธุรกิจสามารถทำได้ 30 – 50% ต่อปี อยู่ที่ท่านต้องกล้าคิดและกล้าเอาข้อจำกัดต่าง ๆ ที่เคยมีในอดีตออกไป และเราจะช่วยท่านเอง


3. ระยะเวลาในการร่วมทุนอย่างน้อยครั้งละ 5 ปี

เมื่อร่วมทุนกันก็จะต้องมีการจ่ายเงินปันผลให้กับนักลงทุนตามสัดส่วนหุ้นที่ถือ อย่างไรก็ตาม ทางเราได้ให้โอกาสท่านพิจารณาทุก ๆ 5 ปี ว่าต้องการให้นักลงทุนถือหุ้นต่อ หรือว่าท่านต้องการซื้อหุ้นคืน ซึ่งท่านสามารถซื้อคืนได้ตามราคาหุ้นในขณะนั้น

 

เปรียบเทียบระหว่างหาผู้ร่วมลงทุนกับการกู้เงินจากธนาคาร

1. ค่าธรรมเนียม VS อัตราดอกเบี้ย

ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ระหว่าง 6% – 7 % ต่อปี หากกู้ระยะเวลา 5 ปี จะต้องเสียอัตราดอกเบี้ยถึง 30 – 35% และจะต้องเสียดอกเบี้ยต่อไปจนกว่าจะชำระคืนเงินต้นหมด อย่างไรก็ตามการหาผู้ร่วมลงทุนก็ต้องจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น แต่เป็นการปันผลจากกำไร หากไม่มีกำไรก็ไม่ต้องจ่ายปันผล ซึ่งต่างกับธนาคาร ไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุนก็ต้องชำระดอกเบี้ย


2. ความเป็นเจ้าของ

การกู้กับธนาคารนั้นเราเป็นเจ้าของ 100% แต่เรามีเจ้าหนี้ หากเราไม่สามารถชำระคืนดอกเบี้ยและเงินต้นได้ เจ้าหนี้ก็จะเข้ามายึดกิจการเรา ในขณะที่การร่วมทุน ความเป็นเจ้าของขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้น หากเราถือหุ้นมากกว่า เราก็มีสิทธิในการบริหาร และเราสามารถซื้อหุ้นคืนได้ ความเป็นเจ้าของก็ยังคงเป็นของเราและไม่มีโอกาสถูกยึดกิจการ เราสามารถกำหนดเงื่อนไขการร่วมลงทุนได้ว่าต้องการแบบไหน นักลงทุนที่ยอมรับเงื่อนไขของท่านเท่านั้นจึงจะสามารถร่วมลงทุนกับท่านได้

 

สนใจหาผู้ร่วมทุนและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการรายละเอียดการหาผู้ร่วมทุน (Joint Venture) เพิ่มเติม ติดต่อ จิรายุส 081-6824898 อีเมล jirayus.b@gmail.com


 

Office Type

 

Locations

 

Office Bangkok.com


JB Officiency Co., Ltd.
Address: Soi On Nut 19, Sukhumvit 77 Road, Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang , Bangkok 10250
Office Hours: 8:00 AM - 5:30 PM

We offer a full range of professional office agency services of international standards.