Thai Version | English Version

Office Bangkok.com > พื้นที่สำนักงานให้เช่าตกแต่งบางส่วนทำเลเมืองทองธานี

พื้นที่สำนักงานให้เช่าตกแต่งบางส่วนทำเลเมืองทองธานี

 

 

พื้นที่สำนักงานให้เช่าตกแต่งบางส่วนทำเลเมืองทองธานี

พื้นที่สำนักงานให้เช่าตกแต่งบางส่วนทำเลเมืองทองธานีพื้นที่สำนักงานให้เช่าตกแต่งบางส่วนทำเลเมืองทองธานีพื้นที่สำนักงานให้เช่าตกแต่งบางส่วนทำเลเมืองทองธานี
พื้นที่สำนักงานให้เช่าตกแต่งบางส่วนทำเลเมืองทองธานีพื้นที่สำนักงานให้เช่าตกแต่งบางส่วนทำเลเมืองทองธานีพื้นที่สำนักงานให้เช่าตกแต่งบางส่วนทำเลเมืองทองธานี

 

ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

พื้นที่สำนักงานให้เช่าเมืองทองธานี - พื้นที่สำนักงานให้เช่าตกแต่งบางส่วน

 

พื้นที่สำนักงานให้เช่าตกแต่งบางส่วนทำเลเมืองทองธานี เป็นพื้นที่ออฟฟิศให้เช่าที่ตั้งอยู่ในอาคารสูง 10 ชั้น ใกล้กับศูนย์การแสดงสินค้า IMPAC เมืองทองธานี ซึ่งพื้นที่สำนักงานห้องนี้นั้นมีการตกแต่งบางส่วน โดยเป็นพื้นลายไม้ ทันสมัย และภายในมีการกั้นห้องประชุม ห้องผู้บริหาร และห้องของพนักงานเอาไว้ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่โล่งตรงกลางสำหรับให้พนักงานนั่งทำงาน ซึ่งพื้นที่สำนักงานให้เช่าตกแต่งบางส่วนทำเลเมืองทองธานีห้องนี้นั้นสามารถจุคนได้ประมาณ 20 - 25 คน

 

ในด้านการเดินทางนั้นก็สะดวก ใกล้ทางด่วน มีรถเมลผ่าน นอกจากนี้บริเวณ IMPAC เมืองทองธานีก็มีร้านค้าและร้านอาหารจำนวนมาก นับได้ว่าพื้นที่สำนักงานให้เช่าตกแต่งบางส่วนทำเลเมืองทองธานีเหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการพื้นที่เช่าสำนักงานราคาถูก ทำเลดี เดินทางสะดวก และไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายในการตกแต่งห้องมากนัก

 

พื้นที่สำนักงานให้เช่าตกแต่งบางส่วนทำเลเมืองทองธานี มีรายละเอียดดังนี้
- พื้นที่สำนักงานขนาด 180 ตารางเมตร
- ค่าเช่า 290 บาท/ตารางเมตร

 

สนใจเช่าออฟฟิศ เช่าพื้นที่สำนักงาน (Office Space for Rent)

หากต้องการรายละเอียดการเช่าออฟฟิศ เช่าพื้นที่สำนักงานเพิ่มเติม ติดต่อ จิรายุส 081-6824898 อีเมล jirayus.b@gmail.com

 

 

Office Type

 

Locations

 

Office Bangkok.com


JB Officiency Co., Ltd.
Address: Soi On Nut 19, Sukhumvit 77 Road, Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang , Bangkok 10250
Office Hours: 8:00 AM - 5:30 PM

We offer a full range of professional office agency services of international standards.