Thai Version | English Version

Office Bangkok.com > บางนา

สำนักงานให้เช่า - บางนา

รายชื่ออาคารสำนักงานทุกตึกบนทำเล บางนารายชื่ออาคารสำนักงานทุกตึกบนทำเล บางนา

AIA East Gateway


สำนักงานให้เช่า อาคารเอไอเอ อีสต์ เกตเวย์

ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีศรีเอี่ยม

ชื่ออาคาร
อาคารเอไอเอ อีสต์ เกตเวย์
ที่ตั้ง
ถนนเทพรัตน
ความสูง
33 ชั้น
ปีที่สร้าง
2565
พื้นที่
70,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
700 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Central Chilled Water System (VAV)
เวลาทำการ
8.00 น. - 18.00 น.
ค่าไฟ
6.50 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่ี่


รายละเอียดอาคารเอไอเอ อีสต์ เกตเวย์

 

Ample Tower


สำนักงานให้เช่า อาคารแอมเพิล ทาวเวอร์

ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

ชื่ออาคาร
อาคารแอมเพิล ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนบางนา-ตราด
ความสูง
20 ชั้น
ปีที่สร้าง
2536
พื้นที่
44,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
550 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Chiller
เวลาทำการ
8.00 น. - 18.00 น.
ค่าไฟ
7.50 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
ฟรี
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดอาคารแอมเพิล ทาวเวอร์

 

Bangna Complex Office Tower


สำนักงานให้เช่า อาคารบางนา คอมเพล็กซ์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

ชื่ออาคาร
อาคารบางนา คอมเพล็กซ์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนบางนา-ตราด
ความสูง
7 ชั้น, 8 ชั้น,
ปีที่สร้าง
2537
พื้นที่
1,210 ตารางเมตร
ค่าเช่า
100,000 บาท/เดือน
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
6.70 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดอาคารบางนา คอมเพล็กซ์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

 

Bangna Thani Tower


สำนักงานให้เช่า อาคารบางนาธานี

ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

ชื่ออาคาร
อาคารบางนาธานี
ที่ตั้ง
ถนนบางนา-ตราด
ความสูง
19 ชั้น
ปีที่สร้าง
2535
พื้นที่
12,751 ตารางเมตร
ค่าเช่า
330 + 100 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Cooling Tower
เวลาทำการ
8.00 น. - 17.30 น.
ค่าไฟ
4.00 - 7.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดอาคารบางนาธานี

 

Bangna Tower A


สำนักงานให้เช่า อาคารบางนา ทาวเวอร์ A

ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

ชื่ออาคาร
อาคารบางนา ทาวเวอร์ A
ที่ตั้ง
ถนนบางนา-ตราด
ความสูง
19 ชั้น
ปีที่สร้าง
2534
พื้นที่
17,800 ตารางเมตร
ค่าเช่า
550 - 800 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
6.50 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดอาคารบางนา ทาวเวอร์ A

 

Bangna Tower B


สำนักงานให้เช่า อาคารบางนา ทาวเวอร์ B

ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

ชื่ออาคาร
อาคารบางนา ทาวเวอร์ B
ที่ตั้ง
ถนนบางนา-ตราด
ความสูง
19 ชั้น
ปีที่สร้าง
2535
พื้นที่
16,100 ตารางเมตร
ค่าเช่า
550 - 800 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
6.50 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดอาคารบางนา ทาวเวอร์ B

 

Bangna Tower C


สำนักงานให้เช่า อาคารบางนา ทาวเวอร์ C

ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

ชื่ออาคาร
อาคารบางนา ทาวเวอร์ C
ที่ตั้ง
ถนนบางนา-ตราด
ความสูง
19 ชั้น
ปีที่สร้าง
2537
พื้นที่
8,400 ตารางเมตร
ค่าเช่า
550 - 800 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
6.50 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดอาคารบางนา ทาวเวอร์ C

 

Bhiraj Tower at Bitec


สำนักงานให้เช่า อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค

ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีบางนา

ชื่ออาคาร
อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท
ความสูง
29 ชั้น
ปีที่สร้าง
2560
พื้นที่
32,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
800 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Central Chill
เวลาทำการ
8.00 น. - 18.00 น.
ค่าไฟ
7.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดอาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค

 

Central City Tower@Central Bangna


สำนักงานให้เช่า อาคารเซ็นทรัลซิตี้ บางนา

ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

ชื่ออาคาร
อาคารเซ็นทรัลซิตี้ ทาวเวอร์ @เซ็นทรัล บางนา
ที่ตั้ง
ถนนบางนา-ตราด
ความสูง
37 ชั้น
ปีที่สร้าง
2537
พื้นที่
43,200 ตารางเมตร
ค่าเช่า
550 - 750 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Water Cooled Package
เวลาทำการ
7.00 น. - 19.00 น.
ค่าไฟ
4.96 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.65 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดอาคารเซ็นทรัลซิตี้ ทาวเวอร์ @เซ็นทรัล บางนา

 

Country Complex Tower A


สำนักงานให้เช่า อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ ทาวเวอร์ เอ

ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

ชื่ออาคาร
อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ ทาวเวอร์ เอ
ที่ตั้ง
ถนนสรรพาวุธ
ความสูง
23 ชั้น
ปีที่สร้าง
2536
พื้นที่
27,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
370 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
7.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
16.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดอาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ ทาวเวอร์ เอ

 

Interlink Tower / Nation Tower


สำนักงานให้เช่า อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ / อาคารเนชั่น ทาวเวอร์

ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

ชื่ออาคาร
อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ / อาคารเนชั่น ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนบางนา-ตราด
ความสูง
40 ชั้น
ปีที่สร้าง
2533
พื้นที่
48,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
680 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Water Cool Package
เวลาทำการ
8.00 น. - 18.00 น.
ค่าไฟ
6.92 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
23.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดอาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ / อาคารเนชั่น ทาวเวอร์

 

MD Tower


สำนักงานให้เช่า อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์

ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

ชื่ออาคาร
อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนบางนา-ตราด
ความสูง
22 ชั้น
ปีที่สร้าง
2537
พื้นที่
19,992 ตารางเมตร
ค่าเช่า
550 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Cooling Tower
เวลาทำการ
8.00 น. - 17.30 น.
ค่าไฟ
6.50 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
17.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดอาคารเอ็มดี ทาวเวอร์

 

MEC Tower


สำนักงานให้เช่า อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์

ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

ชื่ออาคาร
อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนบางนา-ตราด
ความสูง
24 ชั้น
ปีที่สร้าง
2535
พื้นที่
14,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
350 - 450 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
6.50 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดอาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์

 

Phairojkijja Tower


สำนักงานให้เช่า อาคารไพโรจน์กิจจา

ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

ชื่ออาคาร
อาคารไพโรจน์กิจจา
ที่ตั้ง
ถนนบางนา-ตราด
ความสูง
21 ชั้น
ปีที่สร้าง
2536
พื้นที่
20,890 ตารางเมตร
ค่าเช่า
350 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Water Cooled Package
เวลาทำการ
8.00 น. - 17.00 น.
ค่าไฟ
6.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
ฟรี
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดอาคารไพโรจน์กิจจา

 

Sor Tower


สำนักงานให้เช่า อาคาร ส ทาวเวอร์

ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

ชื่ออาคาร
ที่ตั้ง
ถนนบางนา-ตราด
ความสูง
14 ชั้น
ปีที่สร้าง
2535
พื้นที่
9,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
450 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Water Cool
เวลาทำการ
8.00 น. - 18.00 น.
ค่าไฟ
7.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
ฟรี
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดอาคาร ส ทาวเวอร์

 

Summer Lasalle


สำนักงานให้เช่า อาคารซัมเมอร์ ลาซาล

ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

ชื่ออาคาร
อาคารซัมเมอร์ ลาซาล
ที่ตั้ง
ถนนสุขุมวิท 105 (ลาซาล)
ความสูง
3 ชั้น 29 อาคาร
ปีที่สร้าง
2562 และ 2564
พื้นที่
46,400 ตารางเมตร
ค่าเช่า
620 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Spilt Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
7.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดอาคารซัมเมอร์ ลาซาล

 

Thodsaphol Land 4


สำนักงานให้เช่า อาคารทศพลแลนด์ 4

ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

ชื่ออาคาร
อาคารทศพลแลนด์ 4
ที่ตั้ง
ถนนบางนา-ตราด
ความสูง
22 ชั้น
ปีที่สร้าง
2530
พื้นที่
20,834 ตารางเมตร
ค่าเช่า
400 - 500 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Package Water Cool
เวลาทำการ
8.00 น. - 19.00 น.
ค่าไฟ
ตามอัตราการไฟฟ้า
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดอาคารทศพลแลนด์ 4

 

Viranuvat Building


สำนักงานให้เช่า อาคารวิรานุวัตร

ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

ชื่ออาคาร
อาคารวิรานุวัตร
ที่ตั้ง
ถนนบางนา-ตราด
ความสูง
9 ชั้น
ปีที่สร้าง
2535
พื้นที่
3,960 ตารางเมตร
ค่าเช่า
350 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
7.50 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
2,000 - 3,000 บาท/เดือน
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดอาคารวิรานุวัตร

 

WHA Tower


สำนักงานให้เช่า อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์

ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

ชื่ออาคาร
อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนบางนา-ตราด
ความสูง
25 ชั้น
ปีที่สร้าง
2564
พื้นที่
51,904 ตารางเมตร
ค่าเช่า
700 - 800 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Central Chilled Water
เวลาทำการ
NA
ค่าไฟ
6.50 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดอาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์

 

 

Office Type

 

Locations

 

Office Bangkok.com


JB Officiency Co., Ltd.
Address: Soi On Nut 19, Sukhumvit 77 Road, Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang , Bangkok 10250
Office Hours: 8:00 AM - 5:30 PM

We offer a full range of professional office agency services of international standards.