Thai Version | English Version

Office Bangkok.com > รัชดาภิเษก

สำนักงานให้เช่า - รัชดาภิเษก

รายชื่ออาคารสำนักงานทุกตึกบนทำเล รัชดาภิเษกรายชื่ออาคารสำนักงานทุกตึกบนทำเล รัชดาภิเษก

A Tower


สำนักงานให้เช่า อาคารอโยธยา ทาวเวอร์

ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

ชื่ออาคาร
อาคารเอ ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนรัชดาภิเษก
ความสูง
26 ชั้น
ปีที่สร้าง
2537
พื้นที่
32,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
318 - 408  บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
6.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
22.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดอาคารเอ ทาวเวอร์ (อาคารอโยธยา ทาวเวอร์)

 

AIA Capital Center


สำนักงานให้เช่า อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์

ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ชื่ออาคาร
อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
ที่ตั้ง
ถนนรัชดาภิเษก
ความสูง
34 ชั้น
ปีที่สร้าง
2557
พื้นที่
54,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
1,000 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Central chilled water (VAV)
เวลาทำการ
8.00 น. - 18.00 น.
ค่าไฟ
6.50 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดอาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์

 

Amornphan 205 Tower


สำนักงานให้เช่า อาคารอมรพันธ์ 205 ทาวเวอร์

ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

ชื่ออาคาร
อาคารอมรพันธ์ 205 ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนรัชดาภิเษก
ความสูง
20 ชั้น
ปีที่สร้าง
2533
พื้นที่
13,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
350 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
ตามอัตราของการไฟฟ้า
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดอาคารอมรพันธ์ 205 ทาวเวอร์

 

Charan Insurance Building


อาคารจรัญประกันภัย

ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีรัชดาภิเษก

ชื่ออาคาร
อาคารจรัญประกันภัย
ที่ตั้ง
ถนนรัชดาภิเษก
ความสูง
11 ชั้น
ปีที่สร้าง
NA
พื้นที่
6,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
260 - 290 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
ตามอัตราของการไฟฟ้า
ค่าน้ำ
ฟรี
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดอาคารจรัญประกันภัย

 

CP Tower 2 / Fortune Town


สำนักงานให้เช่า อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 2 / ฟอร์จูน ทาวน์

ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีพระราม 9

ชื่ออาคาร
อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 2 / ฟอร์จูน ทาวน์
ที่ตั้ง
ถนนรัชดาภิเษก
ความสูง
32 ชั้น
ปีที่สร้าง
2535
พื้นที่
30,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
650 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Central Water Chilled
เวลาทำการ
8.30 น. - 18.00 น.
ค่าไฟ
7.08 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
21.40 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดอาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 2 / ฟอร์จูน ทาวน์

 

CS Tower


สำนักงานให้เช่า อาคารซีเอส ทาวเวอร์

ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีสุทธิสาร

ชื่ออาคาร
อาคารซีเอส ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนรัชดาภิเษก
ความสูง
15 ชั้น
ปีที่สร้าง
NA
พื้นที่
5,500 ตารางเมตร
ค่าเช่า
490 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
6.75 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
ฟรี
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดอาคารซีเอส ทาวเวอร์

 

CW Tower / CyberWorld Tower


สำนักงานให้เช่า อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ / อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์

ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ชื่ออาคาร
อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนรัชดาภิเษก
ความสูง
ตึก A 51 ชั้น ตึก B 46 ชั้น
ปีที่สร้าง
2551
พื้นที่
ตึก A 38,800 ตารางเมตร ตึก B 22,900 ตารางเมตร
ค่าเช่า
700 - 850 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Central Chiller System
เวลาทำการ
7.30 น. - 17.30 น.
ค่าไฟ
6.75 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
23.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดอาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์

 

Forum Tower


สำนักงานให้เช่า อาคารฟอรั่ม ทาวเวอร์

ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีห้วยขวาง

ชื่ออาคาร
อาคารฟอรั่ม ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนรัชดาภิเษก
ความสูง
37 ชั้น
ปีที่สร้าง
2539
พื้นที่
19,363 ตารางเมตร
ค่าเช่า
480 - 500 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Water Cool
เวลาทำการ
7.30 น. - 19.00 น
ค่าไฟ
5.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
18.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดอาคารฟอรั่ม ทาวเวอร์

 

Glas Haus Ratchada


สำนักงานให้เช่า อาคารกลาสเฮ้าส์ รัชดา

ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีสุทธิสาร

ชื่ออาคาร
อาคารกลาสเฮ้าส์ รัชดา
ที่ตั้ง
ถนนรัชดาภิเษก
ความสูง
25 ชั้น
ปีที่สร้าง
2539
พื้นที่
7,500 ตารางเมตร
ค่าเช่า
350 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Cooling Tower
เวลาทำการ
8.00 น. - 17.00 น.
ค่าไฟ
5.50 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดอาคารกลาสเฮ้าส์ รัชดา

 

Ladprao Hills


สำนักงานให้เช่า อาคารลาดพร้าว ฮิลส์

ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีพหลโยธิน

ชื่ออาคาร
อาคารลาดพร้าว ฮิลส์
ที่ตั้ง
ถนนลาดพร้าว 
ความสูง
16 ชั้น
ปีที่สร้าง
2560
พื้นที่
6,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
800 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
7.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
5.00 บาท/ตารางเมตร
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดอาคารลาดพร้าว ฮิลส์

 

Le Concorde Office Tower


สำนักงานให้เช่า อาคารเลอ คองคอร์ด ออฟฟิศ ทาวเวอร์

ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีห้วยขวาง

ชื่ออาคาร
อาคารเลอ คองคอร์ด ออฟฟิศ ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนรัชดาภิเษก
ความสูง
25 ชั้น
ปีที่สร้าง
2540
พื้นที่
33,820 ตารางเมตร
ค่าเช่า
750 - 850 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Chiller
เวลาทำการ
8.00 น. - 18.00 น.
ค่าไฟ
6.00 บาท/ยูนิต หรือ 50 บาท/ ตารางเมตร
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดอาคารเลอ คองคอร์ด ออฟฟิศ ทาวเวอร์

 

Muang Thai Phatra Complex


สำนักงานให้เช่า อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์

ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีสุทธิสาร

ชื่ออาคาร
อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์
ที่ตั้ง
ถนนรัชดาภิเษก
ความสูง
35 ชั้น
ปีที่สร้าง
2537
พื้นที่
36,738 ตารางเมตร
ค่าเช่า
650 - 700 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
6.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
21.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดอาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์

 

Nice Tower


สำนักงานให้เช่า อาคารไนซ์ ทาวเวอร์

ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีสุทธิสาร

ชื่ออาคาร
อาคารไนซ์ ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนรัชดาภิเษก
ความสูง
7 ชั้น
ปีที่สร้าง
2528 รีโนเวทใหม่ปี 2566
พื้นที่
5,500 ตารางเมตร
ค่าเช่า
380 - 400 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
8.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
ฟรี
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดอาคารไนซ์ ทาวเวอร์

 

Olympia Thai Tower


สำนักงานให้เช่า อาคารโอลิมเปีย ไทย ทาวเวอร์

ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีรัชดาภิเษก

ชื่ออาคาร
อาคารโอลิมเปีย ไทย ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนรัชดาภิเษก
ความสูง
23 ชั้น
ปีที่สร้าง
2536
พื้นที่
14,500 ตารางเมตร
ค่าเช่า
750 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Central Air
เวลาทำการ
7.30 น. - 17.30 น.
ค่าไฟ
6.03 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
ฟรี
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดอาคารโอลิมเปีย ไทย ทาวเวอร์

 

Pakin Building


สำนักงานให้เช่า อาคารภคินท์

ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีพระราม 9

ชื่ออาคาร
อาคารภคินท์
ที่ตั้ง
ถนนรัชดาภิเษก
ความสูง
12 ชั้น
ปีที่สร้าง
2552
พื้นที่
34,500 ตารางเมตร
ค่าเช่า
550 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Central Water Cool Package
เวลาทำการ
8.00 น. - 18.00 น.
ค่าไฟ
5.15 บาท/ยูนิต + FT
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดอาคารภคินท์

 

Promphan 1


สำนักงานให้เช่า อาคารพร้อมพันธุ์ 1

ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีพหลโยธิน

ชื่ออาคาร
อาคารพร้อมพันธุ์ 1
ที่ตั้ง
ถนนลาดพร้าว 
ความสูง
8 ชั้น
ปีที่สร้าง
NA
พื้นที่
4,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
550 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
6.88 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
17.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดอาคารพร้อมพันธุ์ 1

 

Promphan 2


สำนักงานให้เช่า อาคารพร้อมพันธุ์ 2

ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีพหลโยธิน

ชื่ออาคาร
อาคารพร้อมพันธุ์ 2
ที่ตั้ง
ถนนลาดพร้าว 
ความสูง
8 ชั้น
ปีที่สร้าง
2553
พื้นที่
4,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
520 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
6.88 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
17.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดอาคารพร้อมพันธุ์ 2

 

Promphan 3


สำนักงานให้เช่า อาคารพร้อมพันธุ์ 3

ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีพหลโยธิน

ชื่ออาคาร
อาคารพร้อมพันธุ์ 3
ที่ตั้ง
ถนนลาดพร้าว 
ความสูง
17 ชั้น
ปีที่สร้าง
2559
พื้นที่
9,587 ตารางเมตร
ค่าเช่า
550 - 590 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
6.88 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
17.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดอาคารพร้อมพันธุ์ 3

 

R 20 Space


สำนักงานให้เช่า อาคารอาร์ 20 สเปส

ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีสุทธิสาร

ชื่ออาคาร
อาคารอาร์ 20 สเปส
ที่ตั้ง
ถนนรัชดาภิเษก
ความสูง
7 ชั้น
ปีที่สร้าง
2559
พื้นที่
3,751 ตารางเมตร
ค่าเช่า
400-500 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
6.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
ฟรี
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดอาคารอาร์ 20 สเปส

 

RS Tower


สำนักงานให้เช่า อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์

ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ชื่ออาคาร
อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนรัชดาภิเษก
ความสูง
41 ชั้น
ปีที่สร้าง
2536
พื้นที่
58,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
550 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Cooling Tower
เวลาทำการ
7.00 น. - 18.00 น.
ค่าไฟ
ตามอัตราของการไฟฟ้า
ค่าน้ำ
25.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดอาคารอาร์เอส ทาวเวอร์

 

Rungrojthanakul Building 6 Storey


สำนักงานให้เช่า อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล 6 ชั้น

ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีพระราม 9

ชื่ออาคาร
อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล 6 ชั้น
ที่ตั้ง
ถนนรัชดาภิเษก
ความสูง
6 ชั้น
ปีที่สร้าง
NA
พื้นที่
7,000 ตารางเมตร
ค่าเช่า
500 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
ตามอัตราของการไฟฟ้า
ค่าน้ำ
ตามอัตราของการประปา
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดอาคารรุ่งโรจน์ธนกุล 6 ชั้น

 

Rungrojthanakul Building 16 Storey


สำนักงานให้เช่า อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล 16 ชั้น

ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีพระราม 9

ชื่ออาคาร
อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล 16 ชั้น
ที่ตั้ง
ถนนรัชดาภิเษก
ความสูง
16 ชั้น
ปีที่สร้าง
NA
พื้นที่
NA
ค่าเช่า
450 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
ตามอัตราของการไฟฟ้า
ค่าน้ำ
ตามอัตราของการประปา
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดอาคารรุ่งโรจน์ธนกุล 16 ชั้น

 

Rungrojthanakul Building 12 Storey Tower A & B


สำนักงานให้เช่า อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล 12 ชั้น

ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีพระราม 9

ชื่ออาคาร
อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล 12 ชั้น
ที่ตั้ง
ถนนรัชดาภิเษก
ความสูง
ทาวเวอร์ A 12 ชั้น ทาวเวอร์ B 12 ชั้น
ปีที่สร้าง
2555
พื้นที่
7,020 ตารางเมตร/อาคาร
ค่าเช่า
350 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
ตามอัตราของการไฟฟ้า
ค่าน้ำ
ตามอัตราของการประปา
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดอาคารรุ่งโรจน์ธนกุล 12 ชั้น

 

Rungrojthanakul Building 19 Storey


สำนักงานให้เช่า อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล 19 ชั้น

ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีพระราม 9

ชื่ออาคาร
อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล 19 ชั้น
ที่ตั้ง
ถนนรัชดาภิเษก
ความสูง
6 ชั้น
ปีที่สร้าง
2559
พื้นที่
12,931 ตารางเมตร
ค่าเช่า
500 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
ตามอัตราของการไฟฟ้า
ค่าน้ำ
ตามอัตราของการประปา
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดอาคารรุ่งโรจน์ธนกุล 19 ชั้น

 

Space 48 Building


สำนักงานให้เช่า อาคารสเปซ 48 (อยู่ในโครงการปรีชา คอมเพล็กซ์)

ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีสุทธิสาร

ชื่ออาคาร
อาคารสเปซ 48
ที่ตั้ง
ถนนรัชดาภิเษก
ความสูง
8 ชั้น
ปีที่สร้าง
ปรับปรุงใหม่ปี 2556
พื้นที่
2,100 ตารางเมตร
ค่าเช่า
450 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
8.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดอาคารสเปซ 48

 

Suan Lum Night Bazaar


สำนักงานให้เช่า อาคารสวนลุม ไนท์ บาซาร์ รัชดาภิเษก

ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีลาดพร้าว

ชื่ออาคาร
อาคารสวนลุม ไนท์ บาซาร์
ที่ตั้ง
ถนนรัชดาภิเษก
ความสูง
21 ชั้น
ปีที่สร้าง
2558
พื้นที่
95,858 ตารางเมตร
ค่าเช่า
550 - 650 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
6.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
20.00 บาท/ยูนิต
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดสำนักงานให้เช่าอาคารสวนลุม ไนท์ บาซาร์ รัชดาภิเษก

 

Tossapon Building


สำนักงานให้เช่า อาคารทศพล

ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีห้วยขวาง

ชื่ออาคาร
อาคารทศพล
ที่ตั้ง
ถนนรัชดาภิเษก
ความสูง
7 ชั้น
ปีที่สร้าง
NA
พื้นที่
3,100 ตารางเมตร
ค่าเช่า
450 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
8.50 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
ฟรี
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดสำนักงานให้เช่าอาคารทศพล

 

Win Win Tower


สำนักงานให้เช่า อาคารวินวิน ทาวเวอร์

ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

ชื่ออาคาร
อาคารวินวิน ทาวเวอร์
ที่ตั้ง
ถนนรัชดาภิเษก
ความสูง
13 ชั้น
ปีที่สร้าง
NA
พื้นที่
5,500 ตารางเมตร
ค่าเช่า
330 บาท/ตารางเมตร
ระบบแอร์
Split Type
เวลาทำการ
ไม่มี
ค่าไฟ
6.00 บาท/ยูนิต
ค่าน้ำ
ฟรี
ติดต่อ
จิรายุส 081-6824898
อีเมล
บริษัท
บจ. เจบี ออฟฟิเชียนซี่


รายละเอียดสำนักงานให้เช่าอาคารวินวิน ทาวเวอร์

 

 

Office Type

 

Locations

 

Office Bangkok.com


JB Officiency Co., Ltd.
Address: Soi On Nut 19, Sukhumvit 77 Road, Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang , Bangkok 10250
Office Hours: 8:00 AM - 5:30 PM

We offer a full range of professional office agency services of international standards.