Thai Version | English Version

เช่าออฟฟิศตกแต่งแล้ว

พื้นที่สำนักงานให้เช่าตกแต่งแล้ว

เช่าสำนักงานใกล้รถไฟฟ้า BTS

BTS Ari Station


เช่าออฟฟิศตกแต่งแล้วพร้อมเฟอร์นิเจอร์ พื้นที่ 167 ตรม ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีอารีย์

เช่าสำนักงาน - ถนนพหลโยธิน
เช่าสำนักงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS
167 ตรม | 80,000บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนพหลโยธิน

BTS Ari Station


เช่าสำนักงานตกแต่งแล้วราคาถูก พื้นที่ 580 ตรม ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีอารีย์

เช่าสำนักงาน - ถนนพหลโยธิน
เช่าสำนักงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS
580 ตรม | 379,000บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนพหลโยธิน

BTS Phayathai Station


เช่าสำนักงานขนาดเล็กราคาถูกตกแต่งแล้ว พื้นที่ 55 ตรม ติดรถไฟฟ้่า BTS สถานีพญาไท

เช่าสำนักงาน - ถนนพญาไท
เช่าสำนักงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS
55 ตรม | 24,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนพญาไท

BTS Chidlom Station


พื้นที่ออฟฟิศให้เช่าตกแต่งแล้ว 650 ตรม ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม

เช่าสำนักงาน - ถนนเพลินจิต
เช่าสำนักงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS
650 ตรม | 708,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนเพลินจิต

BTS Chidlom Station


ออฟฟิศให้เช่าตกแต่งแล้วขนาด 120 ตรม ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม

เช่าสำนักงาน - ถนนเพลินจิต
เช่าสำนักงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS
120 ตรม | 134,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนเพลินจิต

BTS Chidlom Station


เช่าพื้นที่สำนักงานตกแต่งแล้วขนาด 115 ตรม ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม

เช่าสำนักงาน - ถนนเพลินจิต
เช่าสำนักงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS
115 ตรม | 124,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนเพลินจิต

BTS Chidlom Station


สำนักงานให้เช่าตกแต่งแล้วพื้นที่ 280 ตรม ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม

เช่าสำนักงาน - ถนนเพลินจิต
เช่าสำนักงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS
280 ตรม | 300,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนเพลินจิต

BTS Chidlom Station


เช่าออฟฟิศตกแต่งแล้วติดรถไฟฟ้า BTS สถานชิดลม พื้นที่ 133 ตรม

เช่าสำนักงาน - ถนนเพลินจิต
เช่าสำนักงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS
133 ตรม | 146,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนเพลินจิต

BTS Chidlom Station


เช่าสำนักงานตกแต่งแล้วบางส่วน พื้นที่ 110 ตรม ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม

เช่าสำนักงาน - ถนนเพลินจิต
เช่าสำนักงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS
110 ตรม | 121,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนเพลินจิต

BTS Phloen Chit Station


ออฟฟิศให้เช่าตกแต่งพร้อมเฟอร์นิเจอร์ พื้นที่ 1,480 ตรม ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต

เช่าสำนักงาน - ถนนเพลินจิต
เช่าสำนักงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS
1,480 ตรม | 1,280,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนเพลินจิต

BTS Phloen Chit Station


พื้นที่สำนักงานให้เช่าตกแต่งแล้วบางส่วน ขนาด 180 ตรม ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต

เช่าสำนักงาน - ถนนเพลินจิต
เช่าสำนักงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS
180 ตรม | 230,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนเพลินจิต

BTS Phloen Chit Station


เช่าออฟฟิศตกแต่งแล้ว พื้นที่ 300 ตรม  ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต

เช่าสำนักงาน - ถนนเพลินจิต
เช่าสำนักงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS
300 ตรม | 330,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนเพลินจิต

BTS Phloen Chit Station


เช่าสำนักงานตกแต่งแล้วบางส่วน พื้นที่ 135 ตรม บนถนนวิทยุ ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต

เช่าสำนักงาน - ถนนเพลินจิต
เช่าสำนักงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS
135 ตรม | 170,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนเพลินจิต

BTS Phloen Chit Station


พื้นที่สำนักงานให้เช่าตกแต่งแล้วบางส่วน ขนาด 135 ตรม ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต

เช่าสำนักงาน - ถนนเพลินจิต
เช่าสำนักงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS
135 ตรม | 78,500 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนเพลินจิต

BTS Nana Station


ออฟฟิศให้เช่าตกแต่งแล้ว ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีนานา

เช่าสำนักงาน - ถนนสุขุมวิท
เช่าสำนักงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS
340 ตรม | 210,000บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนสุขุมวิท

BTS Asoke Station


สำนักงานให้เช่าขนาดเล็กตกแต่งแล้ว พื้นที่ 90 ตรม ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีอโศก

เช่าสำนักงาน - ถนนสุขุมวิท
เช่าสำนักงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS
90 ตรม | 67,000บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนสุขุมวิท

BTS Asoke Station


เช่าออฟฟิศขนาดเล็กราคาถูก ทำเลสุขุมวิท 45 ตรม ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีอโศก

เช่าสำนักงาน - ถนนสุขุมวิท
เช่าสำนักงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS
45 ตรม | 35,000บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนสุขุมวิท

BTS Asoke Station


เช่าออฟฟิศตกแต่งแล้่ว พื้นที่ 350 ตรม ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีอโศก

เช่าสำนักงาน - ถนนสุขุมวิท
เช่าสำนักงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS
350 ตรม | 197,000บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนสุขุมวิท

BTS Asoke Station


พื้นที่สำนักงานให้เช่าตกแต่งพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ขนาดเล็กราคาถูก 70 ตรม ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีอโศก

เช่าสำนักงาน - ถนนสุขุมวิท
เช่าสำนักงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS
70 ตรม | 104,000บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนสุขุมวิท

BTS Asoke Station


ออฟฟิศให้เช่าตกแต่งแล้วบางส่วนพื้นที่ 313 ตรม ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีอโศก

เช่าสำนักงาน - ถนนสุขุมวิท
เช่าสำนักงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS
313 ตรม | 181,000บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนสุขุมวิท

BTS Asoke Station


ออฟฟิศให้เช่าตกแต่งแล้วพื้นที่ 90 ตรม ทำเลสุขุมวิท ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีอโศก

เช่าสำนักงาน - ถนนสุขุมวิท
เช่าสำนักงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS
125 ตรม | 94,000บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนสุขุมวิท

BTS Asoke Station


เช่าออฟฟิศตกแต่งแล้วบางส่วนทำเลสุขุมวิท พื้นที่ 247ตรม ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีอโศก

เช่าสำนักงาน - ถนนสุขุมวิท
เช่าสำนักงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS
247 ตรม | 161,000บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนสุขุมวิท

BTS Asoke Station


เช่าออฟฟิศตกแต่งแล้วพื้นที่ 72 ตรม ทำเลสุขุมวิท ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีอโศก

เช่าสำนักงาน - ถนนสุขุมวิท
เช่าสำนักงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS
72 ตรม | 46,800 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนสุขุมวิท

BTS Asoke Station


เช่าออฟฟิศตกแต่งแล้ว พื้นที่ 225 ตรม ใกล้รถไฟฟ้าสถานีอโศก

เช่าสำนักงาน - ถนนสุขุมวิท
เช่าสำนักงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS
225 ตรม | 150,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนสุขุมวิท

BTS Phrom Phong Station


สำนักงานให้เช่าตกแต่งแล้ว พื้นที่ 110 ตารางเมตร ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีพร้อมพงษ์

เช่าสำนักงาน - ถนนสุขุมวิท
เช่าสำนักงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS
110 ตรม | 165,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนสุขุมวิท

BTS Saladaeng Station (Silom)


เช่าออฟฟิศตกแต่งแล้วทำเลสีลม พื้นที่ 350 ตรม ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดง

เช่าสำนักงาน - ถนนสีลม
เช่าสำนักงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS
350 ตรม | 250,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนสีลม

BTS Saladaeng Station (Silom)


เช่าออฟฟิศขนาดเล็ก ราคาถูก พื้นที่ 55 ตรม

เช่าสำนักงาน - ถนนสีลม
เช่าสำนักงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS
55 ตรม | 23,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนสีลม

BTS Chong Nonsi Station


ออฟฟิศให้เช่าตกแต่งแล้วพร้อมเฟอร์นิเจอร์ พื้นที่ 300 ตรม บนถนนสาทร ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีช่องนนทรี

เช่าสำนักงาน - ถนนสาทร
เช่าสำนักงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS
300 ตรม | 267,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนสาทร

BTS Chong Nonsi Station


เช่าออฟฟิศตกแต่งแล้วราคาถูกทำเลสีลม พื้นที่ขนาด 86 ตรม ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีช่องนนทรี

เช่าสำนักงาน - ถนนสีลม
เช่าสำนักงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS
86 ตรม | 52,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนสีลม

BTS Surasak Station


ออฟฟิศให้เช่าราคาถูกตกแต่งแล้ว พื้นที่ 175 ตรม บนถนนสาทร ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีสุรศักดิ์

เช่าสำนักงาน - ถนนสาทร
เช่าสำนักงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS
175 ตรม | 120,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนสาทร

BTS Surasak Station


เช่าออฟฟิศตกแต่งแล้วบนถนนสาทร พื้นที่ 220 ตารางเมตร ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีสุรศักดิ์

เช่าสำนักงาน - ถนนสาทร
เช่าสำนักงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS
220 ตรม | 123,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนสาทร

Krung Thonburi


เช่าออฟฟิศตกแต่งแล้ว พื้นที่ 318 ตรม ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีกรุงธนบุรี

เช่าสำนักงาน - ถนนกรุงธนบุรี
เช่าสำนักงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS
318 ตรม | 123,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนกรุงธนบุรี

เช่าสำนักงานใกล้รถไฟฟ้า MRT

MRT Phahon Yothin Station


เช่าออฟฟิศตกแต่งแล้วบางส่วน ทำเลลาดพร้าว พื้นที่ 270 ตรม ติดรถไฟฟ้า MRT สถานีพหลโยธิน

เช่าสำนักงาน - ถนนรัชดาภิเษก
เช่าสำนักงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT
270 ตรม | 140,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนรัชดาภิเษก

MRT Huai Khwang Station


ออฟฟิศให้เช่าตกแต่งแล้วราคาถูก ทำเลรัชดา พื้นที่ 240 ตรม ติดรถไฟฟ้า MRT สถานีห้วยขวาง

เช่าสำนักงาน - ถนนรัชดาภิเษก
เช่าสำนักงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT
240 ตรม | 103,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนรัชดาภิเษก

MRT Huai Khwang Station


เช่าออฟฟิศตกแต่งแล้วทำเลรัชดา 100 ตรม ติดรถไฟฟ้า MRT สถานีห้วยขวาง

เช่าสำนักงาน - ถนนรัชดาภิเษก
เช่าสำนักงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT
100 ตรม | 46,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนรัชดาภิเษก

MRT Thailand Cultural Centre


พื้นที่ออฟฟิศให้เช่าขนาด 128 ตรม ตกแต่งแล้วบางส่วน บนถนนรัชดาภิเษก ติดรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

เช่าสำนักงาน - ถนนรัชดาภิเษก
เช่าสำนักงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT
128 ตรม | 128,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนรัชดาภิเษก

MRT Rama 9 Station


เช่าออฟฟิศตกแต่งแล้วราคาถูกทำเลรัชดาภิเษก พื้นที่ 430 ตรม ติดรถไฟฟ้า MRT สถานีพระราม 9

เช่าสำนักงาน - ถนนรัชดาภิเษก
เช่าสำนักงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT
430 ตรม | 284,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนรัชดาภิเษก

MRT Rama 9 Station


พื้นที่ออฟฟิศให้เช่าตกแต่งแล้วบางส่วนขนาด 250 ตรม บนถนนรัชดาภิเษก ติดรถไฟฟ้า MRT สถานีพระราม 9

เช่าสำนักงาน - ถนนรัชดาภิเษก
เช่าสำนักงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT
250 ตรม | 165,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนรัชดาภิเษก

MRT Rama 9 Station


พื้นที่ออฟฟิศให้เช่าราคาถูกขนาด 584 ตรม ตกแต่งแล้วบนถนนรัชดาติดรถไฟฟ้า MRT สถานีพระราม 9

เช่าสำนักงาน - ถนนรัชดาภิเษก
เช่าสำนักงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT
584 ตรม | 200,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนรัชดาภิเษก

MRT Rama 9 Station


เช่าสำนักงานขนาดเล็กตกแต่งแล้วบางส่วน พื้นที่ 75 ตรม บนถนนรัชดา ติดรถไฟฟ้า MRT สถานีห้วยขวาง

เช่าสำนักงาน - ถนนรัชดาภิเษก
เช่าสำนักงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT
584 ตรม | 200,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนรัชดาภิเษก

MRT Phetchaburi Station


เช่าพื้นที่สำนักงานตกแต่งแล้ว ขนาด 60 ตรม ทำเลอโศก ติดรถไฟฟ้า MRT สถานีเพชรีบุรี

เช่าสำนักงาน - ถนนสุขุมวิท
เช่าสำนักงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT
60 ตรม | 44,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนสุขุมวิท

MRT Phetchaburi Station


พื้นที่สำนักงานให้เช่าราคาถูกตกแต่งแล้วขนาด 400 ตรม ทำเลอโศก ติดรถไฟฟ้า MRT สถานีเพชรบุรี

เช่าสำนักงาน - ถนนสุขุมวิท
เช่าสำนักงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT
400 ตรม | 220,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนสุขุมวิท

MRT Queen Sirikit Station


เช่าออฟฟิศขนาดเล็กราคาถูกพื้นที่ 75 ตรม ทำเลพระราม 4 ติดรถไฟฟ้า MRT สถานีสามย่าน

เช่าสำนักงาน - พระราม 4
เช่าสำนักงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT
105 ตรม | 42,500 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศพระราม 4

MRT Sam Yan Station


เช่าออฟฟิศและโชว์รูมตกแต่งแล้วชั้น G พื้นที่ 74 ตรม บนถนนพระราม 4 ติดรถไฟฟ้า MRT สถานีสามย่าน

เช่าสำนักงาน - พระราม 4
เช่าสำนักงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT
74 ตรม | 37,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศพระราม 4

เช่าสำนักงานในทำเลอื่น ๆ

Bangna


เช่าสำนักงานตกแต่งแล้วพร้อมอยู่ มีเฟอร์นิเจอร์ ทำเลบางนา

เช่าสำนักงาน - ถนนบางนาตราด

100 ตรม | 72,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนบางนาตราด

Bangna


เช่าสำนักงานตกแต่งแล้วขนาดเล็ก ราคาถูก พื้นที่ 134 ตารางเมตร ทำเลบางนา

เช่าสำนักงาน - ถนนบางนาตราด

134 ตรม | 44,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนบางนาตราด

Bangna


ออฟฟิศให้เช่าตกแต่งแล้ว พื้นที่ 130 ตรม ใกล้เซ็นทรัลบางนา

เช่าสำนักงาน - ถนนบางนาตราด

130 ตรม | 42,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนบางนาตราด

Bangna


เช่าสำนักงานตกแต่งแล้วบางส่วน พื้นที่ 140 ตรม ทำเลบางนา

เช่าสำนักงาน - ถนนบางนาตราด

140 ตรม | 74,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนบางนาตราด

Charoen Krung


เช่าออฟฟิศขนาดเล็กถนนเจริญกรุง

เช่าสำนักงาน - ถนนเจริญกรุง

60 ตรม | 30,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนเจริญกรุง

New Petchburi


เช่าพื้นที่ออฟฟิศตกแต่งแล้วบางส่วน ขนาด 232 ตรม บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่

เช่าสำนักงาน - ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

232 ตรม | 151,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนเพชรบุรีตัดใหม่

Pradit Manutham


โอมออฟฟิศให้เช่าตกแต่งพร้อมอยู่ พื้นที่ 2,200 ตรม ถนนประดิษฐ์มนูธรรม

เช่าสำนักงาน - ถนนประดิษฐ์มนูธรรม

2,200 ตรม | 975,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนประดิษฐ์มนูธรรม

Rama 3


เช่าสำนักงานตกแต่งแล้ว พื้นที่ 450 ตรม ทำเลพระราม 3

เช่าสำนักงาน - ถนนพระราม 3

75 ตรม | 45,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนพระราม 3

Rama 3


เช่าสำนักงานตกแต่งแล้ว พื้นที่ 450 ตรม ทำเลพระราม 3

เช่าสำนักงาน - ถนนพระราม 3

450 ตรม | 200,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนพระราม 3

Rama 4


ออฟฟิศให้เช่าตกแต่งแล้ว พื้นที่ 490 ตรม บนถนนพระราม 4

เช่าสำนักงาน - พระราม 4

490 ตรม | 295,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศพระราม 4

Rama 4


เช่าออฟฟิศตกแต่งแล้วพร้อมเฟอร์นิเจอร์ราคาถูก พื้นที่ 580 ตรม ทำเลพระราม 4

เช่าสำนักงาน - พระราม 4

580 ตรม | 230,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศพระราม 4

Ramkhamhaeng


เช่าสำนักงานตกแต่งพร้อมเฟอร์นิเจอร์พื้นที่ 220 ตรม ทำเลรามคำแหง ใกล้กับฟู้ดแลนด์ หัวหมาก

เช่าสำนักงาน - ถนนรามคำแหง

220 ตรม | 77,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนรามคำแหง

Ramkhamhaeng


เช่าออฟฟิศตกแต่งแล้วพร้อมเฟอร์นิเจอร์พื้นที่ 214 ตรม บนถนนรามคำแหง ใกล้กับฟู้ดแลนด์ หัวหมาก

เช่าสำนักงาน - ถนนรามคำแหง

214 ตรม | 75,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนรามคำแหง

Sukhumvit


เช่าพื้นที่สำนักงานขนาดเล็ก อาคารออฟฟิศสมัยใหม่ ทำเลเอกมัย

เช่าสำนักงาน - ถนนสุขุมวิท - เอกมัย

30 - 56 ตรม | 900 บาท/ตารางเมตร
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนสุขุมวิท

Surawong


เช่าสำนักงานตกแต่งแล้ว พื้นที่ 185 ตรม ถนนสุรวงศ์

เช่าสำนักงาน - สุรวงศ์

185 ตรม | 65,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศสุรวงศ์

Vibhavadi


ออฟฟิศให้เช่าพื้นที่ 300 ตารางเมตร ทำเลหมอชิด ถนนวิภาวดีรังสิต

เช่าสำนักงาน - ถนนวิภาวดีรังสิต

300 ตรม | 193,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนวิภาวดีรังสิต

เช่าสำนักงานในต่างจังหวัด

Chiang Mai


พื้นที่สำนักงานให้เช่าตกแต่งบางส่วนจังหวัดเชียงใหม่

เช่าสำนักงาน - ถนนมหิดล

112 ตรม | 56,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนมหิดล

Chiang Mai


พื้นที่สำนักงานให้เช่าตกแต่งบางส่วนจังหวัดเชียงใหม่

เช่าสำนักงาน - ถนนมหิดล

112 ตรม | 56,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนมหิดล

Chiang Mai


ออฟฟิศขนาดเล็กให้เช่าในจังหวัดเชียงใหม่

เช่าสำนักงาน - ถนนมหิดล

84 ตรม | 46,000 บาท/เดือน
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนมหิดล

Songkhla


พื้นที่สำนักงานให้เช่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เช่าสำนักงาน - ถนนเพชรเกษม

125 - 300 ตรม | 250 - 500 บาท/ตรม
ติดต่อ: จิรายุส 081 - 6824898
อีเมล: jirayus.b@gmail.com
บริษัท: บจ. เจบี ออฟฟีเชียนซี่
ดูรายละเอียดเช่าออฟฟิศถนนเพชรเกษม

Office Type

 

Locations

 

Office Bangkok.com


JB Officiency Co., Ltd.
Address: Soi On Nut 19, Sukhumvit 77 Road, Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang , Bangkok 10250
Office Hours: 8:00 AM - 5:30 PM

We offer a full range of professional office agency services of international standards.